عکس زیبای دوربین

لطفا وارد شوید یا ثبت‌نام برای لایک کردن پست ها.
تصویر

دوربین عکاسی وسیله ای بیش نیست اما خاطرات و یادگیری هایی از خود به جا میگزارید که تا سالیان سال باقی خواهند ماند.

واکنش ها